MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
นางลลิดา จิวะนันทประวัติ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา
watermark

นางลลิดา  จิวะนันทประวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 
เพื่อสำรวจภาวะการค้าสถานการณ์การผลิตและการตลาดลิ้นจี่แม่ใจ

ลิ้นจี่แม่ใจพะเยา…สุดยอดของดีพะเยา “ไหล่ยก อกตั้ง หนามหด ก้นป้าน” หนึ่งปีมีครั้งเดียว

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 นางลลิดา   จิวะนันทประวัติ  ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์  ลงพื้นที่อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อสำรวจ
ภาวะการค้าสถานการณ์การผลิตและการตลาดลิ้นจี่แม่ใจ ซึ่งเป็นสินค้า GI  ที่มีชื่อเสียงของจังหวัด  โดยพบปะหารือร่วมกับกลุ่มเกษตรกร
และผู้ประกอบการ  จำนวน 3 แห่ง ได้แก่  วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ลิ้นจี่ทุกหมู่บ้าน(กำนันศรีทน) วิสาหกิจอนุรักษ์ผลิตลิ้นจี่คุณภาพห้วยป่ากล้วย
(กำนันยอดชัย)จุดรวบรวมศักดิ์ศรี พืชผล-พืชไร่การเกษตร (ป้าศรี) ในโอกาสนี้ได้เข้าร่วมงาน  Kick  Off   “พาณิชย์ Fruit Festival 2022”
ณ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์การบริโภคผลไม้ไทย


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 169,884