MOC 100 Years
TH    EN
Call center 1203 (02-507-7000) Call center 1203 (02-507-7000)
webmaster@moc.go.th webmaster@moc.go.th
Header Image
นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ชวนแวะมาชม..ช้อป สินค้าผ้าทอล้ำค่า จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
watermark

นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ ชวนแวะมาชม..ช้อป สินค้าผ้าทอล้ำค่า จาก 20 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล Thailand Esaan Fabric Expo 2022  “ตระการตาผ้าไหมไทย ลือไกลไปทั่วโลก”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 นางวรรณภรณ์ เกตุทัต ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานมหกรรมผ้าทออีสานสู่สากล
Thailand Esaan Fabric Expo 2022 ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ้าทออีสานในการสร้างมูลค่าและภาพลักษณ์
ให้เป็นที่รู้จักในบทบาท “ไทย เมืองหลวงผ้าทอโลก” รวมถึงการขยายช่องทางและโอกาสทางการค้าผ้าทออีสานในตลาดต่างประเทศ งานดังกล่าว
จัดขึ้นระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2565 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร ภายในงานได้รวบรวม
สินค้าผ้าทอล้ำค่า กว่า 40 คูหา จากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดตะวันออกเฉียงเหนือ  20 จังหวัด ที่มีคุณภาพและความโดดเด่นมาจำหน่ายในรูปแบบ
ออฟไลน์ และ ออนไลน์ ผ่าน E-Catalog Catalog อาทิ ผ้าไหมมัดหมี่ชนบท ผ้าครามย้อมสีธรรมชาติ ผ้าซิ่นตีนแดง ผ้าใยกัญชง นอกจากนี้ ยังมีการ
จัดกิจกรรมเจรจาธุรกิจการค้า (Business Matching) ทั้งในประเทศและต่างประเทศ


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image


คะแนนโหวต :
จำนวนการเข้าชม : 169,868